Honderd vijverbegrippen A t/m L

Honderd vijverbegrippen deel 1: A t/m L

Op deze pagina vind je alfabetisch gerangschikt honderd vijverbegrippen terug. Achter elk begrip staat een korte uitleg en een verwijzing naar het artikel, waarin je er meer over kunt lezen. Deel M t/m Z vind je via deze link.

A

Algen
Verzamelnaam van organismen die in de vijver kunnen groeien en daardoor problemen kunnen veroorzaken met het biologisch evenwicht. <<artikel>>

Algenspore
Cel van draadalg, waaruit nieuwe algen kunnen groeien. <<artikel>>

Ammoniak
Stikstofverbinding (NH4), die ontstaat bij het afbreken van organisch afval door bacteriën in de vijver. <<artikel>>

B

Bacterie-enting
Toevoeging van gewenste bacteriën aan de vijver of het biologisch vijverfilter. <<artikel>>

Bacteriekolonie
De totale hoeveelheid bacteriën en andere micro-organismen in de vijver en het biologisch vijverfilter. <<artikel>>

Bacteriën
Micro-organismen die in de vijver zorgen voor de afbraak van organisch afval. <<artikel>>

Bacteriestarter
Middel waarmee je een bacterie-enting uitvoert. <<artikel>>

Beplantingsplan
Plattegrond van de vijver waarop staat ingetekend, welke vijverplanten op welke plek in de vijver komen. <<artikel>>

Beschermingsdeken
Rotvrije deken die bij de aanleg van de vijver of vervanging van het vijverfolie onder het folie wordt aangebracht, met als doel lekkage tegen te gaan. <<artikel>>

Biofilm
Laagje dat zich op het vijverfolie en andere objecten in de vijver vormt, bestaande uit micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en gisten.  <<artikel>>

Biologisch evenwicht
Situatie in de vijver, waarin de planten groeien, het water helder blijft en al het leven in de vijver in stand wordt gehouden. <<artikel>>

Biologisch filter
Type vijverfilter waarin een bacteriekolonie groeit, die het vijverwater van voldoende koolzuur voorziet. <<artikel>>

Biologisch onderhoud
Vijveronderhoud, dat zo veel als mogelijk gebaseerd is op natuurlijke processen en producten en waarbij gebruik van bestrijdingsmiddelen vermeden wordt. <<artikel>>

Biologische inrichting
Manier van inrichting van een vijver, waarbij natuurlijke processen zo veel als mogelijk gestimuleerd worden. <<artikel>>

Bladernet
Fijnmazig net dat in de herfstmaanden over de vijvermaanden wordt gespannen, om bladinval tegen te gaan. <<artikel>>

Bodemsubstraat
Poreuze steentjes die op de vijverbodem worden aangebracht, met als doel het stimuleren van bacteriegroei in de vijver. <<artikel>>

C

CO2
Scheikundige aanduiding van koolzuurgas. Koolzuur wordt gemaakt door bacteriën in de vijver en door het vijverwater opgenomen. Het is noodzakelijk voor de groei van zuurstofplanten. <<artikel>>

D

Diepteplateau
Deel van de vijverbodem met een bepaalde diepte. <<artikel>>

Draadalgbestrijder
Middel om de groei van draadalgen in de vijver te remmen. <<artikel>>

Draadalgen
Draadvormige wieren die in de vijver groeien en zich hierbij hechten aan oppervlakten in de vijver en tussen de vijverplanten. <<artikel>>

Drijfplant
Waterplant die los op de vijver drijft, zonder dat de wortels verankerd zijn. <<artikel>>

Droge opstelling
Plaatsing van de vijverpomp buiten de vijver, waarbij de pomp niet onder water staat, maar wel lager dan de waterspiegel. <<artikel>>

Dwarsprofiel
Onderdeel van het vijverontwerp, waarop staat aangegeven waar zich de verschillende diepteplateaus in de vijver bevinden. <<artikel>>

E

Enting
Toevoeging van gewenste bacteriën aan de vijver of het biologisch vijverfilter. <<artikel>>

F

Filtermateriaal
Poreus materiaal, dat in het biologisch vijverfilter wordt aangebracht. <<artikel>>

Folie
Waterdicht materiaal dat gebruikt wordt bij de constructie van vijvers. <<artikel>>

Formele vijver
Vijver met een strakke, abrupte overgang van water naar land. <<artikel>>

Fosfaat
Stof (PO4) die het vijverwater voedselrijk maakt en zorgt voor groei van algen. <<artikel>>

Fosfaatbinder
Onderhoudsproduct dat het fosfaatgehalte van het vijverwater verlaagt en daarmee de groei van algen tegengaat. <<artikel>>

G

GH-Extra
Onderhoudsmiddel dat direct de algehele hardheid (GH-waarde) van het vijverwater verhoogt. <<artikel>>

GH-waarde
Algehele waterhardheid, maat die aangeeft hoeveel minerale stoffen er zijn opgelost in het vijverwater. Onderdeel van de waterhardheid. <<artikel>>

Goudelrits
Kleinblijvende, geel- tot oranjekleurige vijvervis. Oppervlakte-azer, wordt ook Mona Lisa genoemd. <<artikel>>

Goudvis
Gekweekte vorm van de giebel. Oranjekleurige vissoort, die zich zeer snel voortplant en daardoor problemen met het biologisch evenwicht in de vijver kan veroorzaken. <<artikel>>

Goudwinde
Geel- tot oranjekleurige beweeglijke vijvervis, die veel wordt gehouden in de vijver. Kan tot veertig centimeter lang worden. Oppervlakte-azer. <<artikel>>

Grondwater
Uit de grond opgepompt water, dat doorgaans minder geschikt is om de vijver mee te vullen door aanwezigheid van sporen van nitraten en fosfaat. <<artikel>>

Grondwaterstand
De door het grondwater bereikte hoogte in de ondergrond. Van belang bij het uitgraven van een vijverkuil. <<artikel>>

H

Hard vijverwater
Vijverwater, waarin naar verhouding veel minerale stoffen zijn opgelost. Dit is gunstig voor de groei van de zuurstofplanten in de vijver. <<artikel>>

Hardheidsverbeteraar
Product om de waterhardheid (GH- en KH-waarde) van het vijverwater mee te verhogen. <<artikel>>

Helofytenfilter
Plantenfilter dat vaak wordt toegepast bij een zwemvijver of andere grote vijver. Moerasplanten in dit natuurlijke filter onttrekken  voedingsstoffen aan het vijverwater. <<artikel>>

Hoosbui
Zware regenval in korte tijd, waardoor de waterhardheid van het vijverwater plotseling sterk daalt. Kan problemen opleveren voor het biologisch evenwicht in de vijver. <<artikel>>

Huidworm
Aandoening bij een vis, waarbij parasitaire wormpjes tussen de schubben in de huid groeien. <<artikel>>

I

IJzergehalte
Hoeveelheid ijzer, die is opgelost in het vijverwater. IJzer is een sporenelement, waarvan een zeer kleine hoeveelheid noodzakelijk is voor de plantengroei. <<artikel>>

K

Karperluis
Parasitaire aandoening bij een vijvervis, waarbij kleine kreeftachtige diertjes zich hechten aan de huid. <<artikel>>

KH-Extra
Onderhoudsmiddel dat direct de karbonaathardheid (KH-waarde) van het vijverwater verhoogt, dus gebaseerd op het het toevoegen van koolzuurzouten aan het vijverwater. <<artikel>>

KH-waarde
Karbonaathardheid, maat die aangeeft hoeveel gebonden koolzuur (koolzuurzouten) er in het vijverwater zijn opgelost. Onderdeel van de waterhardheid. <<artikel>>

Kieuwworm
Parasitaire aandoening van een vijvervis, waarbij wormen zich op en tussen de kieuwen van de vis hechten. <<artikel>>

Koivijver
Vijver, waarbij de nadruk vooral ligt op het houden van koikarpers en minder op de plantengroei. De inrichting van een koivijver verschilt hierdoor sterk van een plantenvijver. <<artikel>>

Komeetstaart
Meerkleurige, veel gehouden vijvervis met relatief grote staart. Oppervlakte-azer. <<artikel>>

Koolzuur (CO2)
Gasvormige koolstof-zuurstofverbinding, die opgelost is in het vijverwater en noodzakelijk is voor de groei van zuurstofplanten. Wordt geproduceerd door bacteriën en andere micro-organismen in de vijver en het biologisch vijverfilter. <<artikel>>

Koolzuurzout
Scheikundige verbinding van koolzuur met een minerale stof. Koolzuurzout vormt samen met vrij koolzuur een bron van koolzuur voor de groei van zuurstofplanten in de vijver. <<artikel>>

Kortwerkende hardheidsverbeteraar
Onderhoudsproduct, dat de waterhardheid direct verhoogt maar ook weer relatief snel is uitgewerkt. <<artikel>>

L

Langwerkende hardheidsverbeteraar
Onderhoudsproduct, dat de waterhardheid geleidelijk verhoogt en waarvan de werking lang aanhoudt. <<artikel>>

Lekkage
Beschadiging in het vijverfolie, de vijverbak of de betonnen constructie van een vijver waardoor er water uit de vijver weglekt. <<artikel>>

Honderd vijverbegrippen: bekijk hier begrippenlijst M t/m Z

Vijvererwijzer: wijzer over vijvers!