Reiger uit de vijver houden

Reiger uit de vijver houden

Een vijver vol met felgekleurde vissen is voor een reiger erg aantrekkelijk. Het is voor de vogel een makkelijke manier om snel zijn buik vol te eten. Voor de vijver en vijvereigenaar is het bezoek van deze waadvogel natuurlijk minder plezierig. Verdwenen vissen, plantmanden die omgegooid zijn en een mogelijke lek in het vijverfolie komen regelmatig voor. Het uit de vijver houden van een reiger is dan ook een uitdaging waar je als vijverbezitter niet omheen kunt. In dit artikel reiger uit de vijver houden bekijken we, wat je kunt doen om ongewenst bezoek van de blauw-grijze vogels tegen te gaan.

Reiger: leefwijze

De blauwe reiger (Ardea cinerea) is een waadvogel die vooral vis, kikkers en padden eet. In de vrije natuur kan de vogel het grootste deel van het jaar voldoende voedsel vinden, maar met name in de winter en het vroege voorjaar is het voedselaanbod schaars. Een tuinvijver is dan extra aantrekkelijk.

Tijdens de jacht staat de reiger bij voorkeur met zijn poten in ondiep water. Hij staat doodstil, totdat hij beweging ziet van een vis of ander dier. Met een snelle stoot van zijn scherpe snavel probeert hij zijn prooi te spietsen. De vogels hebben dus een voorkeur voor ondiep, helder water. Dit tref je in tuinvijvers natuurlijk vaak aan, wat ze erg geliefd maakt bij reigers. Wanneer een reiger eenmaal een voor hem goede plek gevonden heeft, zal hij regelmatig terugkomen, totdat de vijver volledig leeggevist is.

Reiger uit de vijver houden
Een beeld dat je als vijverbezitter liever niet ziet. Een reiger uit de vijver houden is helaas nog niet zo makkelijk.

Reiger uit de vijver houden: aanpak

Er zijn verschillende systemen in de handel om reigers uit de vijver te houden. Deze variëren van heel eenvoudig tot heel geavanceerd. We bespreken hieronder welke systemen er zijn en bekijken de werkzaamheid ervan, net als de eventuele voor- en nadelen.

Draden spannen

Wanneer een reiger bij het aanvliegen een nylondraad raakt, zal de vogel schrikken en wegvliegen. Dat is in elk geval de gedachte achter het systeem van nylon (vis)draad spannen over de vijver. Voor kleinere vijvers kan dit systeem goed werken, voor grotere vijvers is het lastig om alle mogelijke plekken waar een reiger kan staan af te schermen met nylondraad.

Plastic reiger plaatsen

Dit systeem gaat ervanuit, dat een reiger bij het zien van een (plastic) soortgenoot denkt dat zijn visstek al is ingenomen, waardoor hij zijn heil elders gaat zoeken. In de praktijk heeft een reiger echter snel in de gaten dat het hier niet om een echte vogel gaat. Hij zal zich er vervolgens weinig van aantrekken en gewoon de vijver blijven bezoeken.

Spiegelbol of prisma

Een spiegelende bol of prisma in de buurt van de vijver zou de reiger aan het schrikken moeten maken. Ook hier geldt, dat een reiger behoorlijk slim is en dus snel in de gaten heeft dat het reflecterende object weinig kwaad kan. Na korte tijd wint de honger het van de angst en zal de reiger gewoon plaatsnemen in de vijver.

Schrikdraad

Schrikdraad om de vijver moet de reiger met een flinke elektrische schok ertoe bewegen weg te blijven uit de vijver. Dit systeem kan goed werken, maar net als bij nylondraden, is het alleen succesvol wanneer je alle mogelijke land- en waadplekken ermee beveiligt.

Licht, laserstralen en geluid

Bij dit systeem detecteert een sensor wanneer er een vogel bij de vijver landt. Met gerichte laserstralen, lichtflitsen en een afschrikwekkend geluid probeert het systeem vervolgens de reiger te verjagen. Een dergelijk systeem is uiteraard niet goedkoop en de resultaten zijn helaas niet beter dan wisselend. Ook hier heeft een reiger op den duur in de gaten dat het licht en geluid niet echt een gevaar voor hem vormt.

Net over de vijver spannen

Het over de vijver spannen van een grofmazig net is de enige methode die in de praktijk volledige garantie biedt tegen schade door reigers. Ook aan dit systeem zitten natuurlijk nadelen. Voor een grote vijver is het onpraktisch en ook de belevingswaarde van de vijver gaat er met een net niet op vooruit. Bij een kleinere vijver kun je het net op een frame spannen, dat je snel van de vijver kunt halen.

Bedenk dat bezoek van de reiger bij de meeste vijvers vooral in de winterperiode en het vroeger voorjaar plaatsvindt. Omdat de vijver in deze periode doorgaans toch niet veel aandacht krijgt, loont het de moeite om juist in deze periode wel te kiezen voor een beschermingsnet. Je kunt hiervoor gebruik maken van hetzelfde net dat je gebruikt om bladinval in de vijver tijdens de herfstmaanden tegen te gaan.

Verder lezen

Bekijk ook andere artikelen over het oplossen van problemen met je vijver: