Honderd vijverbegrippen M t/m Z

Honderd vijverbegrippen M t/m Z

Op deze pagina’s vind je, alfabetisch gerangschikt, honderd vijverbegrippen terug. Achter elk begrip staat een korte uitleg en een verwijzing naar het artikel, waarin je er meer over kunt lezen. Deel A t/m L vind je via deze link.

M

Meerkamerfilter
Biologisch vijverfilter, voorzien van meerdere compartimenten waarin verschillende soorten filtermateriaal gebruikt kunnen worden. <<artikel>>

Melktruc
Methode om met behulp van druppels melk of andere troebele vloeistof een lekkage in de zijwand van een (folie)vijver op te sporen. <<artikel>>

Micro-organismen
Bacteriën, schimmels en gisten die in de vijver en het biologisch filter leven en een belangrijke bijdrage leveren aan het biologisch evenwicht in de vijver. <<artikel>>

Mineral Clay
Langwerkende waterhardheidsverbeteraar, die zorgt voor een stabiele waterhardheid gedurende het hele jaar en hierdoor groei van zuurstofplanten in de vijver mogelijk maakt. <<artikel>>

Moerasplant
Type vijverplant, waarvan de wortels onder water staan en de overige plantdelen boven de waterspiegel groeien. <<artikel>>

N

Natte opstelling
Plaatsing van een vijverpomp onder water, in de vijver. <<artikel>>

Natuurlijke vijver
Type vijver, waarbij de overgang van water naar land op een geleidelijke en natuurlijke wijze is vormgegeven, waarbij meestal gebruik wordt gemaakt van moerasplanten. <<artikel>>

Nitraten
Groep van stikstofverbindingen in het vijverwater, die dit water voedselrijk maakt en in hogere concentraties kan zorgen voor groei van algen. <<artikel>>

Nitrificatie
Proces waarbij bacteriën organisch afval in de vijver omzetten in stikstofverbindingen en fosfaat. <<artikel>>

O

Organisch afval
Al het plantaardig en dierlijk afval in de vijver, dat door bacteriën wordt afgebroken. <<artikel>>

P

Parasiet
Organisme dat zich ongewenst aan de vijvervissen hecht en daardoor kan leven en zich kan voortplanten. <<artikel>>

pH-waarde
Zuurgraad, mate van zuurheid van een vloeistof. Wordt bij vijvers vooral gebruikt om het gehalte aan vrij koolzuur in het vijverwater vast te stellen. <<artikel>>

Plantenfilter
Ook: helofytenfilter of moerasfilter, filterwijze die vaak wordt toegepast bij een zwemvijver of andere grote vijver. Moerasplanten in dit natuurlijke filter onttrekken  voedingsstoffen aan het vijverwater en houden daarmee de vijver helder. <<artikel>>

Plantenvijver
Type vijver, waarbij de nadruk ligt op het verkrijgen van een natuurlijk biologisch evenwicht door de groei van zuurstofplanten en de aanwezigheid van een bacteriekolonie. Vissen spelen in een plantenvijver, in tegenstelling tot een koivijver, een ondergeschikte rol. <<artikel>>

Plantmand
Geperforeerde kunststof mand, bestemd voor het oppoten van diverse soorten waterplanten. <<artikel>>

Poreus folie
Vijverfolie, dat onder invloed van zonlicht hard en stug is geworden waardoor talloze kleine breukjes en scheurtjes ontstaan zijn die zorgen voor lekkage. Dit komt vooral voor bij PVC-folie, minder bij rubber- of EPDM-folie. <<artikel>>

PVC-folie
Vijverfolie, gemaakt van polyvinylchloride. Relatief goedkope soort vijverfolie met een levensduur van circa tien jaar. <<artikel>>

R

Randafwerking
Onderdeel van de vijverconstructie, met de bedoeling de bovenrand van het vijverfolie aan het zicht te onttrekken en netjes af te werken door gebruik van planten, steen, hout of ander materiaal. <<artikel>>

Regenwater
Zuivere vorm van water (H2O) waarin geen andere stoffen zoals mineralen zijn opgelost. Hierdoor is dit water zonder toevoegingen niet geschikt als vijverwater. <<artikel>>

Reiger
Beschermde inheemse waadvogel, die in de vijver door visroof en het veroorzaken van schade aan de planten en/of het vijverfolie als overlastgevend wordt gezien. <<artikel>>

Rubberfolie
Folietype, dat gemaakt is van synthetisch rubber en daardoor makkelijker te verwerken is dan PVC-folie en door ongevoeligheid voor zonlicht ook een blijvende elasticiteit en langere levensduur heeft. Synoniem voor EPDM-folie (Ethyleen–Propyleen–Diëen-Monomeer). <<artikel>>

S

Saprolegnia
Combinatie van een bacteriële aandoening en schimmelinfectie bij vijvervissen, waarbij witte, wollige plekken op de huid ontstaan. <<artikel>>

Schimmelinfectie
Verzamelnaam van huidaandoeningen bij vijvervissen, veroorzaakt door een schimmel. <<artikel>>

Spiegelbol
Attribuut dat zonlicht weerkaatst en in of nabij de vijver geplaatst wordt, met als doel het verjagen van een reiger. Effectiviteit is in de praktijk zeer beperkt. <<artikel>>

Splitsen 
Het doorsnijden of uiteen scheuren van het wortelstelsel van een vijverplant, zoals een waterlelie, met als doel de plant te vermeerderen of juist kleiner te maken zodat deze minder plek inneemt in de vijver. <<artikel>>

Stapstenen
Op de vijverbodem aangebrachte platte stenen, die het mogelijk maken om tijdens onderhoudswerk in de vijver te staan / lopen zonder het folie te beschadigen. <<artikel>>

Stekken
Het vermeerderen van vijverplanten door het oppoten van nieuwe, jonge plantdelen. Wordt in de vijver vooral toegepast bij de zuurstofplanten. <<artikel>>

T

Testset
Set bestaande uit speciale vloeistof en een monsterbekertje, waarmee één of meerdere waterwaarden van het vijverwater kunnen worden bepaald. <<artikel>>

U

UV-filter
Type vijverfilter, waarbij het vijverwater langs een speciale lamp stroomt die met behulp van UV-straling zweefalgen in het water doodt. <<artikel>>

V

Vermeerderen
Verzamelnaam van een aantal methoden om de hoeveelheid waterplanten in de vijver te vermeerderen door ongeslachtelijke voortplanting (stekken, scheuren, splitsen). <<artikel>>

Verslijmen
Symptoom van het afsterven van een zuurstofplant, waarbij plantdelen slijmerig worden en loslaten van de plant. <<artikel>>

Vijverontwerp
Uitgewerkt plan voor de aanleg van een vijver. Bestaat tenminste uit een plattegrond, een dwarsprofiel en een beplantingsplan. <<artikel>>

Vijverplanten
Verzamelnaam voor alle planten die in of rondom de vijver groeien. Omvat zuurstofplanten, lelie-achtigen, moerasplanten en drijfplanten. <<artikel>>

Vijverpomp
In of bij de vijver geplaatste pomp met als doel het creëren van watercirculatie of het voeden met water van een fontein, filterinstallatie, waterval of beekloop. <<artikel>>

Vijvervissen
Verzamelnaam voor alle vissen die geschikt zijn om te houden in de vijver. Het betreft hier doorgaans gekweekte soorten, waarbij de natuurlijke schutkleur is verdwenen en vervangen door een feller, goed zichtbaar kleurpatroon. <<artikel>>

Vijverwater
Het in de vijver aanwezige watervolume met daarin opgelost minerale voedingszouten, koolzuurzouten, koolzuur, zuurstof en eventueel nitraten en fosfaat. De aanwezigheid van de opgeloste stoffen maakt plantengroei, groei van een bacteriekolonie en biologisch evenwicht mogelijk. <<artikel>>

Visziekte
Verzamelnaam voor aandoeningen die een vijvervis kunnen treffen, veroorzaakt door een bacteriële infectie, een schimmelinfectie, parasieten of een inwendige oorzaak. <<artikel>>

Voedingszouten
Belangrijke voedingsbron van zuurstofplanten in de vijver, bestaande uit de in het vijverwater opgeloste minerale stoffen zoals calcium, magnesium en kalium. <<artikel>>

Voedselrijk water
Term die aangeeft dat het vijverwater te veel nitraten en fosfaat bevat en daardoor gevoelig is voor de groei van draadalgen en/of het groen worden van de vijver, veroorzaakt door zweefalgen. <<artikel>>

Voorgevormde vijver
Kunststof vijverbak, die in zijn geheel wordt ingegraven en waarvan de vorm niet kan worden aangepast zoals bij een folievijver het geval is. <<artikel>>

Vrij koolzuur
De hoeveelheid in het vijverwater opgelost koolzuur, dat niet gebonden is aan een minerale stof. Meting ervan vindt plaats via de pH-waarde van het vijverwater. Het gehalte aan vrij koolzuur wordt samen met de hoeveelheid koolzuurzouten in de vijver gebruikt om te beoordelen, of er voldoende koolzuur aanwezig is voor de groei van de zuurstofplanten. <<artikel>>

W

Waterhardheid
Term die aangeeft, hoeveel minerale stoffen en koolzuurzouten er in totaal zijn opgelost in het vijverwater. Wordt vastgesteld door het opmeten van de GH-waarde en de KH-waarde. <<artikel>>

Waterkwaliteit
Term die aangeeft, in hoeverre het vijverwater geschikt is voor de groei van zuurstofplanten, bacteriën en het ontwikkelen van een biologisch evenwicht. De waterkwaliteit wordt bepaald door het bepalen van een aantal belangrijke waterwaarden. <<artikel>>

Waterlelie
Waterplant, behorende tot de Nymphaea-familie. Meerjarige vijverplant die vanuit een plat wortelstelsel jaarlijks nieuwe drijfbladeren en bloemen vormt. <<artikel>>

Waterwaarde
Specifiek aspect van vijverwater, dat aangeeft in welke hoeveelheid een bepaalde (gewenste of ongewenste) stof is opgelost in het water. Wordt bepaald met behulp van een testset. <<artikel>>

Winterrust
Periode in het late najaar en de winter waarbij zich onderin de vijver een waterlaag van vier graden Celsius vormt. Deze waterlaag stelt vissen en waterplanten in staat de winterperiode te overleven. Tijdens de winterrust ligt de stofwisseling van al het leven in de vijver vrijwel stil. De vijver kan in deze periode daarom het best zoveel als mogelijk met rust worden gelaten. <<artikel>>

Witte stip
Parasitaire aandoening van vijvervissen, waarbij kenmerkende witte stippen ontstaan op de vissenhuid. <<artikel>>

Z

Zacht vijverwater
Vijverwater, waarin te weinig minerale stoffen (voedingszouten) zijn opgelost voor de groei van zuurstofplanten. <<artikel>>

Zuurstofgehalte
De hoeveelheid zuurstof die is opgelost in het vijverwater. Zuurstof is nodig voor het overleven van vissen en nitrificerende bacteriën in de vijver. <<artikel>>

Zuurstofplanten
Groep waterplanten, waarvan de groei zich vrijwel volledig onder water afspeelt. Zuurstofplanten onttrekken met hun groei voedingsstoffen en voedingszouten aan het vijverwater en voorzien dit van zuurstof. <<artikel>>

Zweefalgbestrijder
Onderhoudsmiddel, bedoeld om een groene, troebele vijver weer helder te maken. <<artikel>>

Zweefalgen
Eencellige algensoort, die snel groeit in voedselrijk en zacht vijverwater, vooral bij hogere watertemperaturen. Kenmerkend aspect is dat het vijverwater groen en troebel wordt door de groei van zweefalgen. <<artikel>>

Zwemvijver
Grote vijver, bedoeld om in te zwemmen of te recreëren. Onderscheid met een zwembad is, dat in een zwemvijver gebruik wordt gemaakt van biologische processen om helder water te houden. <<artikel>>

Honderd vijverbegrippen: bekijk hier begrippenlijst A t/m L

Vijverwijzer: wijzer over vijvers!